Restaurants - Food Service jobs in Ras al-Khaimah

Locations

United Arab Emirates

 Ras al-Khaimah

1 to 20 of 142 jobs  

Restaurant Manager

Hilton - Ras al-Khaimah

Assistant Restaurant Manager

Hilton - Ras al-Khaimah

Chef de Partie

Hilton - Ras al-Khaimah

Restaurant Manager

Hilton - Ras al-Khaimah

Chef de Cuisine

Marriott - Wadi, Karnataka - Ras al-Khaimah

Chef de Cuisine- Banquets

Marriott - Wadi, Karnataka - Ras al-Khaimah

Chef de Cuisine- Banquets

The Ritz Carlton - Wadi, Karnataka - Ras al-Khaimah

Server/Waiter

The Ritz Carlton - Wadi, Karnataka - Ras al-Khaimah

Server/Waiter

Marriott - Wadi, Karnataka - Ras al-Khaimah

Assistant Restaurant Manager

The Ritz Carlton - Wadi, Karnataka - Ras al-Khaimah

Bar Manager

Marriott - Wadi, Karnataka - Ras al-Khaimah

Assistant Restaurant Manager

Marriott - Wadi, Karnataka - Ras al-Khaimah

Bar Manager

The Ritz Carlton - Wadi, Karnataka - Ras al-Khaimah

Food and Beverage Manager

Hilton - Ras al-Khaimah

Demi Chef de Partie-Bakery

The Ritz Carlton - Wadi, Karnataka - Ras al-Khaimah

Food and Beverage Coordinator- Administration

The Ritz Carlton - Wadi, Karnataka - Ras al-Khaimah

Culinary Coordinator

The Ritz Carlton - Wadi, Karnataka - Ras al-Khaimah

Chef de Partie

The Ritz Carlton - Wadi, Karnataka - Ras al-Khaimah

Chef de Partie-Bakery

The Ritz Carlton - Wadi, Karnataka - Ras al-Khaimah

Bartender

The Ritz Carlton - Wadi, Karnataka - Ras al-Khaimah

page:     1 | 2 | 3    >>